Privacyverklaring

Domaine Polleur S.P.R.L., gevestigd aan Route du Congrès de Polleur 53, 4910 Polleur (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onder Domaine Polleur vallen de volgende bedrijven: Camping Polleur, Survival Life en Spa Adventure.

Contactgegevens:
Domaine Polleur
Route du Congrès de Polleur 53
4910 Polleur (België)
+32 (0)87 307730
Contactpersoon: Daniel Kersbergen. Hij is te bereiken via seeyou@polleur.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Domaine Polleur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (via onze betaalprovider als u direct online boekt)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via seeyou@polleur.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Domaine Polleur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw reservering en evt. betaling (grondslag: overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (grondslag: overeenkomst (klanten) of toestemming)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)
 • Het beantwoorden van een bericht via ons contactformulier (grondslag: overeenkomst)
 • Domaine Polleur analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (grondslag: toestemming).
 • Domaine Polleur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens

Nieuwsbrief

E-mailadressen waarmee een boeking is gedaan worden toegevoegd aan onze e-maildatabase. Ook als je je actief aanmeldt voor onze nieuwsbrief komt je e-mailadres in deze database te staan. Wij sturen naar deze adressen maximaal 1 keer per maand een digitale nieuwsbrief. Je kunt je hier te allen tijden voor afmelden door middel van de afmeldlink onderaan deze nieuwsbrief.

Indien u een reserveringsformulier invult of een offerte aanvraagt kunt u zelf aangeven of wij uw e-mailadres aan onze database mogen toevoegen.

Facebook

Op onze websites staat een Facebookpixel. Hiemee kunnen wij advertentieconversies meten. Dit betekent dat wij kunnen meten of het klikken op één van onze Facebookadvertenties heeft geleid tot een actie op onze website (zoals een reservering of een aanmelding voor de nieuwsbrief). Dit gebeurt geheel anoniem, wij kunnen deze gegevens niet terugleiden tot een specifieke actie van een bepaald persoon.

Wij kunnen hiermee ook advertenties tonen aan personen die specifieke gedeelten van onze websites hebben bezocht, maar van deze mogelijkheid maken wij op dit moment geen gebruik. Wij gebruiken bezoekersgegevens dus niet om advertentiecontent op af te stemmen.

Als je een Facebookaccount hebt kun je zelf je voorkeuren beheren m.b.t. welke advertenties je ziet en waarom. Zie daarvoor je advertentievoorkeuren. Voor iedereen (dus ook als je geen Facebookaccount heeft) geldt dat je je voorkeuren m.b.t. cookies ook kunt beheren in de instellingen van je mobiele apparaat of via youronlinechoices.com of via onze pagina cookieverklaring.

Google

Wij gebruiken Google Analytics om websitestatistieken te meten. Je IP-adres wordt meegestuurd, maar is voor ons niet in te zien. Wij geven Google geen toestemming om deze gegevens met derden te delen. Ook hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Daarnaast kunnen we met je actieve toestemming enkele gegevens van je verzamelen (via cookies) om je eventueel in de toekomst relevante advertenties te laten zien. Het betreft dan gegevens over welke pagina’s je bezocht hebt en of je wel of niet een reservering hebt gedaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Domaine Polleur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Domaine Polleur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Domaine Polleur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia en boekingsgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor onze boekhouding).
 • E-mailadres: zo lang je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer je je hiervoor afmeldt blijft je e-mailadres bewaard in het archief van ons e-mailprogramma, zodat we je niet per ongeluk weer opnieuw toe kunnen voegen aan onze lijst. Wil je volledig verwijderd worden, neem dan contact met ons op.
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt door ons te e-mailen of het contactformulier op de website te gebruiken: zo lang deze nodig zijn om je vraag goed te beantwoorden of maximaal 1 jaar.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website: maximaal 1 jaar, of afhankelijk van de cookie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Domaine Polleur deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Domaine Polleur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Domaine Polleur jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Het gaat dan bijvoorbeeld om Google en Facebook om je relevante advertenties te tonen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Domaine Polleur gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Domaine Polleur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Kijk op onze pagina cookieverklaring voor een volledig overzicht van al onze cookies. Je kunt hier ook je voorkeuren wijzigen of je volledig afmelden voor deze cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Domaine Polleur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar seeyou@polleur.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Domaine Polleur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Domaine Polleur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via seeyou@polleur.be.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.