Voorwaarden annuleringsfonds

Aansluiting bij het annuleringsfonds is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Doordat u zich aansluit bij het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de kosten van annulering van de huuraccommodatie of kampeerplaats. Annuleringsaanvragen dienen altijd schriftelijk aangevraagd te worden.

Indien annulering het gevolg is van:

1. Ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van:
a. de verzekerde.
b. zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad. alsmede zijn huisgenoten, voorzover kans bestaat op direct levensgevaar.

2. Onvrijwillige werkeloosheid van het deelnemende gezinshoofd buiten zijn schuld.

3. Definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor na reservering een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Hiermee wordt gelijk gesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst.

Afsluiting van het annuleringsfonds is alleen direct bij boeking mogelijk. Het annuleringsfonds geeft dekking vanaf de dag van reserveren tot uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de reservering. Om voor uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te komen dienen een annuleringsverklaring en voldoende bewijsstukken overlegd te worden. Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de reserveringskosten en de premie annuleringsfonds. De premie bedraagt 5,0% van de totale verblijfssom.

In geval van bovengenoemde omstandigheden retourneren wij 100% van de totale verblijfskosten of huursom exclusief de reserveringskosten en de premie voor het annuleringsfonds.

4. Terugbetalingen bij een annuleringsaanvraag in geval van andere dan bovengenoemde omstandigheden (1 t/m 3). De directie zal een besluit nemen aangaande de toekenning van uw aanvraag. In geval van toekenning zal onderstaande regeling toegepast worden:
a. 100% van de totale verblijfskosten of huursom indien binnen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging geannuleerd wordt, behoudens de reserveringen die binnen 42 dagen voor aankomst gemaakt zijn.
b. 50% van de totale verblijfskosten of huursom, bij annulering tussen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging en 42 dagen voor de aankomstdatum.
c. 25% van de totale verblijfskosten of huursom, bij annulering tussen 42 dagen en 14 dagen voor de aankomstdatum.
5. Geen restitutie
a. Geen restitutie vindt plaats bij annulering vanaf 14 dagen voor de aankomstdatum. De totale verblijfskosten of huursom wordt in rekening gebracht. Inclusief de reserveringskosten en de premie voor het annuleringsfonds.
b. Bij vroeger vertrek dan gereserveerd tengevolge van de onder punt 1 genoemde reden, vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats. Niet genoten vakantiedagen kunnen naar rato op een ander tijdstip in het zelfde kalenderjaar benut worden onder voorwaarde dat voor de nieuw gekozen periode voldoende accommodatie voorhanden is.
c. Bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.
d. In omstandigheden waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist de directie.